Krepšelis

VISIEMS FARO ŠVIESTUVAMS 25% NUOLAIDA!

Privatumo politika

I. SĄVOKOS
1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.sviestuvunamai.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra
UAB Baltic light, įmonės kodas 304429384, PVM mokėtojo kodas LT100010584818
, adresas korespondencijai – Kalvariju 125, Vilnius, PC Baldu rojus, 3a, Lietuvos Respublika, elektroninio
pašto adresas – info@sviestuvunamai.lt.
1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.sviestuvunamai.lt.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų
rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo
asmeninius duomenis.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Baltic light elektroninės parduotuvės www.sviestuvunamai.lt
(toliau – Duomenų valdytojas ) ir www.sviestuvunamai.lt kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens
duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos
Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir
tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

III. ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR
SAUGOJIMAS

3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu būtų tvarkomi
remiantis šiomis taisyklėmis:
3.2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius
duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir
buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo
asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti
apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką info@sviestuvunamai.lt.

Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas) ir Pirkėjo duomenis
ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu pardavėjas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti
patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Pirkėją.
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje
www.sviestuvunamai.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis
(pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto
parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų
prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
3.4. Internetinėje parduotuvėje yra galimybė pareikšti savo sutikimą, dėl jo asmens duomenų naudojimo
tiesioginės rinkodaros tikslams (asmenims nuo 14 metų). Tai Pirkėjas padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo
asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Nuo momento kai yra pareikštas
sutikimas, Pardavėjas siunčia naujienlaiškius, kliento nurodytu el. Paštu. Elektroninėje parduotuvėje
www.sviestuvunamai.lt yra sudarytos galimybės naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pradžioje yra
pasirinkimas: „atsisakyti prenumeratos“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

IV. ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS
ŠALIMS

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus
Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu
įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali
būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

V. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS
5.1. Pirkėjas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu
registracijos formoje Pirkėjas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Duomenų valdytojas

turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-
parduotuve.

5.2. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS
6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas
www.sviestuvunamai.lt interneto parduotuvėje.
6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie
atsiranda interneto parduotuvėje www.sviestuvunamai.lt.
6.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
6.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis
paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

VII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS
7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu
paštu info@sviestuvunamai.lt arba paštu.
7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.
7.3. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310
Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt

VIII. SLAPUKAI (angl. cookies)
8.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Pirkėjo
kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją Duomenų
valdytojas naudoja atpažindami Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo
statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali
ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama
informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos
Pirkėjui gali būti neprieinamos. Naudodamasis e-parduotuve Pirkėjas sutinka su tuo, kad Pirkėjo kompiuteryje
(įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Pirkėjas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo
interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į bet kuriais Duomenų valdytojo svetainėje skelbiamais
kontaktais.
Jeigu turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite mums info@sviestuvunamai.lt